%5 Vergi İndirimi

0
252
Vergi İndiriminin İhlal Edilmesi

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesiyle mükelleflere vergi indirimi geliyor. Buna göre vergisini zamanında ödeyen ve belirtilen diğer şartları taşıyan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerin vergilerinde %5 Vergi İndirimi sağlanacaktır. Bu indirim 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan vergiler için geçerlidir. %5 Vergi İndirimi başlıklı yazımızla söz konusu indirimi detaylıca anlatacağız. Öyleyse başlayalım.

%5 Vergi İndiriminden Kimler Yaralanabilir?

Belirtilen şartları taşımaları kaydıyla vergi indiriminden;

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilir. Yalnız Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasüransşirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları faydalanamaz.

Basit Usule Tabi Olanlar %5 Vergi İndiriminden İndirimden Yaralanabilecek mi?

Basit usule tabi mükellefler de %5’ lik vergi indiriminden yararlanabilecektir.

%5 Vergi İndiriminden Yaralanma Şartları Nelerdir?

 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresi içerisinde verilmiş olması gerekir. Yine bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması.
 • İlgili beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması.
 • İlgili beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 1.000 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması.
 • İlgili beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında kaçakçılık suçu fiillerinin işlenmemiş olması.

İndirim En Çok Kaç TL Olabilir?

Hesaplanan indirim tutarı, her şart ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır.

Ayrıca;

 • Vergi indiriminden yararlanabilmek için sadece gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin deği tüm beyannamelerin yasal süresinde verilmesi gerekir. Yine bu beyannameler üzerine tahakkuk eden bütün vergilerin de yasal süresinde ödenmesi gerekmektedir.
 • İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.
 • Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme döneminde indirim nedeniyle alınmayan vergiler bu kez vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir.
 • İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanın gerçek durumu yansıtmadığının, indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine, yapılan tarhiyatların kesinleşmesi halinde de yine indirim nedeniyle alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften istenilecektir.
 • Kanuni süresi içinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak, kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler vergi indiriminden yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

%5 Vergi İndirimi başlıklı yazımızı burada son bulmaktadır. Konuyla ilgili daha kapsamlı örneklere 301 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde mevcuttur. İlgili tebliğe buradan ulaşabilirsiniz. Sizlerin de %5 Vergi İndirimi başlığı ile ilgili görüş, soru ya da öneriler varsa bizlerle irtibata geçebilirsiniz. Pratik Vergi ailesi olarak sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here