2019 Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir?

0
224
Kira Ödemeleri Bankadan Yatırılmazsa Ne Olur?

Gelir Beyannamesi nedir? Gelir Beyannamesi nasıl verilir? GMSİ Beyannamesi ne demektir? Bu ve benzeri soruların cevaplarını 2019 Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir? başlıklı yazımızda bulabileceksiniz. Öyleyse 2019 Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir? başlıklı yazımıza başlayalım.

2018 yılında sahibi olduğu gayrimenkulleri kiraya verenler 2019 yılının Kira Gelir Beyannamelerini 01-25 Mart 2018 tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir. Bu yazımızda kira geliri olanların beyannamelerini kolayca verebilmelerini sağlayacak bilgiler vereceğiz. 2019 Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir? Başlıklı yazımıza başlamadan önce kira geliri ne demektir? Kısaca bir tanımlayalım.

Kira Geliri Nedir?

Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükellefler, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.

Kira gelirini tanımladıktan sonra 2019 Kira Gelir Beyannamesi Nasıl Verilir? Başlıklı yazımıza  kira gelirine konu olan mallara da bir göz atalım.

Kira Gelirine Tabi Olan Mal ve Haklar Nelerdir?

Kira gelirine konu mal ve haklar, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde tanımlanmıştır. Bunlar;

 • Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı.
 • Voli mahalleri ve dalyanlar.
 • Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri.
 • Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar.
 • Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alametifarika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar.
 • Telif hakları.
 • Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları.
 • Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri olarak ifade edilmektedir.

Yukarıda sayılan mal ya da haklardan birine sahipseniz ve 2018 yılında gelir elde ettiyseniz 2019 yılının 1-25 Mart tarihleri arasında Kira Gelir Beyannamesi (GMSİ Beyannamesi) vermeniz gerekmektedir.

Beyannameler Nereden Verilebilir?

 • Beyannameler bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer vergi dairesi) vergi dairesine verilebilir.
 • Beyana tabi gelir sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret ise, vergi dairesinden alınacak kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamesi E-Beyanname uygulaması ile elektronik ortamda doğrudan gönderilebilir. Buna ek olarak elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderilebilir.
 • Beyannameler, “Hazır Beyan Sistemi” aracılığıyla internet ortamında verilebilir.
 • Ayrıca sadece kira geliri elde eden 60 yaş üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden yaşlılığı, engeli veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanların, bağlı oldukları vergi dairesini veya Türkiye genelinde Vergi İletişim Merkezini (VİMER-4440189) arayarak randevu almaları halinde adreslerine gidilerek beyannamelerini doldurmalarına yardımcı olunacaktır. Yani Gelir İdaresi Başkanlığı yaşlı kişiler nasıl beyanname verecek sorununa da çözüm bulmuştur. Bu kişiler randevu alarak beyannamelerini kendi evlerinde verebilecektir.

Kimlerin  Gmsi Beyannamesi Vermesi Gerekmektedir?

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükelleflerden;

 • Bir takvim yılı içinde elde ettiği konut kira geliri, istisna tutarını (2018 yılı için 4.400 TL) aşanlar,
 • İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını aşanlar, (2018 yılı için 34.000 TL) aşanlar, (Beyanname verme sınırı olan 34.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.)
 • Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı beyanname verme sınırını (2018 yılı için 1.800 TL) aşanlar yıllık beyanname vereceklerdir.

Kimlerin Beyanname Vermesine Gerek Yoktur?

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2018 yılı için istisna tutarı 4.400 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.  Konuyu daha iyi anlaşılması için bir örnekle açıklarsak;

Örnek: Mükellef Raşit Bey, 2018 yılında meskenini aylık 350 TL’den kiraya vermiş ve yıllık (350 X 12 ay) 4.200 TL kira geliri elde etmiştir. Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan 4.400 TL’nin altında olduğundan beyan edilmeyecektir. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. Ayrıca, 4.400 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2017 yılı için 120.000 TL’yi aşanlar, 4.400 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.

2018 Yılı GMSİ İstisna Tutarı Ne Kadar?

2018 yılı için istisna tutarı 4.400 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre yıllık kira kazancı 4400 altında olan mükellefler vergi ödemeyecektir.

Hazır Beyan Sistemi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’mız her geçen gün mükelleflere kolaylık sağlayacak sistemler sunmaya devam etmektedir. Bunlardan birisi de Hazır Beyan Sistemidir. Hazır Beyan Sistemi; gelirleri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan ya da bunların bir kaçından oluşan mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir. Bu sistemden; sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratları ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir. Sisteme ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Kira geliri elde eden mükellefler, sisteme kimlik bilgilerini girip özel güvenlik sorularını cevaplayarak ya da herhangi bir vergi dairesinden ücretsiz olarak alınabilen İnternet Vergi Dairesi şifresiyle veya e-devlet üzerinden giriş yapabilirler. Hazır Beyan Sistemini kullanma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, sistem hızlı, güvenilir, kolay ve masrafsız bir şekilde beyanname gönderme imkanı sunmaktadır.

Kira Gelir Beyannamesi Ödeme Zamanı Ne Zamandır?

Ödeme zamanı Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte;

Kira Gelir Beyannamesi  Ödeme Yerleri Nerelerdir

 • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
 • Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
 • Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı bankalara,
 • www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile ödenebilir.

Sitemizde  “vergi nasıl ödenir” başlıklı yazımızda vergi borcunun tüm ödenme kanalları detaylıca anlatılmıştır. İlgili yazımıza  buradan ulaşabilirsiniz

Kira Gelirlerinin Tespitinde Hangi Gider Yöntemleri Bulunmaktadır?

Kira gelirinin tespitinde Götürü Gider Yöntemi ve Gerçek Gider Yöntemi olmak üzere iki yöntem bulunmaktadır. Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez.

Götürü Gider Yöntemi

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın %15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. (Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar.) Konuyu örnekle anlatmak gerekirse;

Örnek: Mükellef Yasin Bey, üç dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu yıllık 18.000 TL,16.800 TL ve 13.800 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Mükellefin, 2017 yılında kiraya verdiği üç konuttan elde ettiği toplam kira geliri: 18.000 + 16.800 + 13.800 = 48.600 TL’dir. Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

Konut Kira Geliri 48.600,00 TL

Vergiden İstisna Tutar 4.400,00 TL

Kalan (48.600 – 4.400 TL) 44.200,00 TL

%15 Götürü Gider (44.200 x %15) 6.630,00 TL

Vergiye Tabi Gelir (44.200 – 6.630) 37.570,00 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi 7.393,90 TL

Damga Vergisi — TL

Gerçek Gider Yöntemi

Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler, brüt kira geliri tutarından Gelir Vergisi Kanunu 74. maddesinde sayılan giderlerin gerçek tutarlarını indirebilirler. Mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Gerçek gider yönteminin seçilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir. Vergiye tabi hasılata isabet eden indirilebilecek gider kısmı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir.

İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat* / Toplam Hasılat

(*) Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

Konuyu yine örnekle pekiştirelim.

Örnek: Mükellef (C), sahibi olduğu konutu 2018 yılında kiraya vermiş olup, 36.000 TL kira geliri elde etmiştir. Başka geliri bulunmayan mükellef gayrimenkulü ile ilgili olarak, 9.000 TL harcama yapmış olup, gerçek gider yöntemini seçmiştir. Mükellefin gerçek gider olarak indirebileceği tutar, 9.000 TL tutarındaki toplam giderin vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı kadar olacaktır. Vergiye Tabi Hasılat = 36.000 – 3.900 = 32.100 TL İndirilebilecek Gider = (9.000 x 32.100) / 36.000 = 8.025 TL’dir.

Kira gelir vergisi beyannamenin nasıl verileceğini bu yazımızda detaylıca anlatmaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olmuş ve yol göstermiştir. Bunların yanında sizin de sormak istediğiniz soru veya görüşleriniz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here