2018 IV. Geçici Vergi Dönemi Uzatıldı 

0
141

2018 IV. Geçici Vergi Dönemi Uzatıldı başlıklı yazımıza geçmeden önce Geçiçi vergi nedir sorusuyla başlayalım. Geçici verginin kısaca tanımı yaparak yazımıza başlayalım. Geçici vergi 1 takvim yılı veya özel hesap dönemi için 3’ er aylık dönemler halinde sonraki yıl gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilecek vergidir. Şimdi ise 2018 IV. Geçici Vergi Dönemi Uzatıldı başlıklı yazımıza geçebiliriz.

Bilindiği üzere 2018 yılının IV. Geçici vergi dönemi (ekim-kasım-aralık) beyanname verme süresi 14 Şubat /2019 tarihine kadar verilmesi gerekiyordu.

IV. Geçici vergi dönemi Şubat ayında beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığına çok sayıda sürenin uzatılmasına dair talep geldi. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık süre uzatımı kararı aldı. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28.maddesi beyanname verme ve ödeme sürelerinde yetki başlığında düzenlenen “ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, beyannamelerin verilme ve ödeme sürelerinin son gününü, kanuni süresinden itibaren 1 ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye yetkilidir” maddesine dayanarak beyanname verme süresini uzatmıştır. Bu kanuna dayaranak bakanlık tarafından 2018 IV. Geçici Vergi Dönemi Uzatıldı.

Buna göre 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 18 Şubat 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Özel hesap dönemine sahip olanların durumu nedir?

Özel hesap dönemine sahip olanlar söz konusu uzatmaya ilgili geçici vergi dönemi itibariyle beyanname verme tarihi 14 Şubat 2019 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsamaktadır.

Ödeme süresi değişti mi?

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde yani 18 Şubat 2019 pazartesi günü ödeyecekleri tabiidir.

İleriki günlerde vergi türleri ve beyanname verme gün ve sürelerini sitemizden bulabileceksiniz. Sizlerin de sormak istediğiz veya eklemek istedikleriniz bilgileri bizlerle iletişime geçerek paylaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here